Avis legal i política de privacitat

Avis legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)
PROMEDITER, SL, responsable del lloc web, d’ara endavant el RESPONSABLE, posa a disposició
dels usuaris aquest document, amb el qual pretén fer complir les obligacions que estableix la Llei
34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE),
BOE N.º 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.
Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a
l’observança i compliment rigorós de les disposicions que s’hi estableixen, així com a qualsevol altra
disposició legal s’hi apliqui.
PROMEDITER, SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al
lloc web, sense l’obligació de preavisar o assabentar els usuaris d’aquestes obligacions, atès que es
considera suficient la publicació al lloc web de PROMEDITER, SL.
1. DADES IDENTIFICADORES
Nom del domini: promediter.com
Nom comercial: PROMEDITER
Denominació social: PROMEDITER, SL
NIF: B17204892
Domicili social: C/ Torroella, 116 C
Telèfon: 972305154
E-mail: promediter@promediter.com
Registre Mercantil de Girona, Tom 291, Foli 181, Fulla 5501
2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres
elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del
RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots
els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i
industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús,
explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del
RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets
de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que puguin aparèixer al lloc web,
pertanyen als seus respectius propietaris, els quals són responsables de qualsevol possible
controvèrsia que se’n pugui desprendre. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers
puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web
principal de promediter.com.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i
industrial, sense implicar el seu sol esment o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat
sobre aquests, ni el suport, patrocini o recomanació per part del RESPONSABLE.
Per efectuar qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat
intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del
correu electrònic promediter@promediter.com.
3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada
al seu lloc web en cas que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al
RESPONSABLE.
Ús de Cookies
Pot ser que aquest lloc web utilitzi cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a
l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que es consideren
imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del web. Les cookies utilitzades tenen, en
qualsevol cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer que la navegació sigui més eficient, i
desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si
mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per recollir dades d’aquest tipus.
Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador
que utilitza l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, tot permetent, per exemple,
l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos
reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per
mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests
casos, les cookies són prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no
instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per
impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per
ampliar aquesta informació.
Política d’enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el
RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web
respectius, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En qualsevol cas,
retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui transgredir la legislació nacional o internacional,
la moral o l’ordre públic, tot retirant immediatament la redirecció a aquest lloc web i assabentant les
autoritats competents del contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol
enunciatiu però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o
qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la pàgina web
del RESPONSABLE. Això no obstant, i en compliment del que estableixen als articles 11 i 16 de la
LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat que col·laboren de
manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o
transgredir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas
que l’usuari consideri que el lloc web conté material que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, li
preguem que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir que
funcionarà correctament els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. Això no obstant, el RESPONSABLE
no descarta la possibilitat que es produeixin errors de programació, o que hi tinguin lloc causes de
força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la
pàgina web.
Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom del domini utilitzats per
l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador així que es connecta a
Internet. Tota aquesta informació queda registrada en un fitxer d’activitat del servidor que permet
processar les dades posteriorment per tal d’obtenir mesuratges únicament estadístics que permetin
conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als servidors web,
l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.
4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les
activitats que s’hi duen a terme, s’aplicarà la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament
les parts, els quals tindran competència suficient per a la resolució de tots els conflictes derivats o
relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l’USUARI o el lloc de compliment de
l’obligació.

política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
1. INFORMACIÓ PER A L’USUARI
Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?
PROMEDITER, SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes
dades es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).
Perquè tractem les teves dades personals?
Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per fer el tractament són:
Remesa de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre
mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti efectuar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions
s’han de fer per mitjà del RESPONSABLE i estan relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus
col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers no
tindran mai accés a les dades personals.
Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
Tramitar encàrrecs de peticions, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que faci l’USUARI a
través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del
RESPONSABLE.
Enviar el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions en la nostra activitat.
Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:
Amb el consentiment de l’USUARI: enviament de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
Per interès legítim del RESPONSABLE: efectuar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar
encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.
Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o mentre hi hagi prescripcions
legals que en dictaminin la custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.
A qui facilitem les teves dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i
execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els
quals el RESPONSABLE ha formalitzat els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la
normativa vigent de privacitat.ReCaptcha

Este servicio de Google se utiliza para proteger los formularios web de nuestro sitio web y es obligatorio si desea comunicarse con nosotros. Al aceptarlo, acepta la política de privacidad de Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics es un servicio utilizado en nuestro sitio web que rastrea, informa el tráfico y mide cómo los usuarios interactúan con el contenido de nuestro sitio web para que podamos mejorarlo y brindar mejores servicios.

Facebook

Nuestro sitio web le permite dar me gusta o compartir su contenido en la red social de Facebook. Al activarlo y usarlo, acepta la política de privacidad de Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/

YouTube

Los videos integrados proporcionados por YouTube se utilizan en nuestro sitio web. Al aceptar verlos, acepta la política de privacidad de Google: https://policies.google.com/privacy

Vimeo

Los videos integrados proporcionados por Vimeo se utilizan en nuestro sitio web. Al aceptar verlos, acepta la política de privacidad de Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Twitter

Tweets integrados y servicios compartidos de Twitter se utilizan en nuestro sitio web. Al aceptar y utilizar estos, acepta la política de privacidad de Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Skype

Nuestro sitio web le permite compartir su contenido en la red social de Skype. Al activarlo y usarlo, acepta los Términos de los consumidores de Skype: https://www.skype.com/es/legal/

PInterest

Nuestro sitio web le permite compartir su contenido en la red social PInterest. Al activarlo y usarlo, acepta la política de privacidad de PInterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy/

Google Ad

Nuestro sitio web utiliza Google Ads para mostrar contenido publicitario. Al aceptarlo, acepta la política de privacidad de Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es